Tuesday, March 1, 2022

El Periódico, dimarts 1 de març de 20224 de 14 #El Periodico #28,57% #10homes4dones #noinoinoino #ooooommmmm #paritatquèés? #OSLD8M22   La Tribuna: Rafael Jorba 

Opinió: Joan Tapia, Emma Riverola, Josep Maria Fonalleras, Albert soler, Ernest Folch, Elena Neira, Imma Sust 

Àgora: Josep Maria Pascual 

Cultura: Juan Manuel Freire, Manuel Pérez i Muñoz 

Esports: Sònia Gelmà, Fermín de la Calle 

Televisió: Ferran Monegal

No comments:

Post a Comment