Thursday, March 14, 2019

El Periódico. Dijous, 14 de març de 2019


7 de 18 #39%Tema del dia. Anàlisi: Astrid Barrio
Humor gràfic. Matèria obscura: Juan Carlos Ortega
Opinió. Occident i el conflicte palestinoisraelià: Itxaso Domínguez
Opinió. La clau: Olga Grau
Opinió. El procés al procés: Eulàlia Vintró
Opinió. Dues mirades: Josep Maria Fonalleras
Opinió. Dues mirades: Emma Riverola
Opinió. Les "granges de clics": Jordi Puntí
Opinió. Primer aniversari de la mort d'un geni: David Miralles
Internacional. Anàlisi: Camino Mortera-Martínez
Política. Anàlisi: Jordi Nieva-Fenoll
Esports. Anàlisi: Albert Guasch
Esports. Anàlisi tàctica: Joan Domènech
Icult. Espectacles. Idees: Miqui Otero
Icult. Espectacles: Jordi Bianciotto
Icult. Espectacles: Juan Manuel Freire
Icult. Programació tv. Tu i jo som tres: Ferran Monegal
Al contraactac: Milena Busquets

No comments:

Post a Comment