Saturday, May 27, 2017

Recompte de dones (març i abril de 2017) (2/5): PREMSA EN PAPER

PREMSA EN PAPER: VERGONYOSAMENT ESTABLEAra:   juliol 21%   agost 19%   setembre 20%   octubre 19%   novembre 22%   desembre 21%   gener 22%   febrer 24%   març 23%   abril 23%
El Periódico de Catalunya:   juliol 15%   agost 14%   setembre 18%   octubre 17%   novembre 19%   desembre 20% gener 23%   febrer 22%   març 23%   abril 24%
El Punt Avui:   juliol 12%   agost 15%   setembre 22%   octubre 21%   novembre 20%   desembre 21%   gener 21%   febrer 22%   març 24%   abril 23%
La Vanguardia:   juliol 20%   agost 19%   setembre 17%   octubre 16%   novembre 15%   desembre 17%   gener 16%   febrer 18%   març 20%   abril 21%


En ple 2017, gairebé un 80% de les opinions publicades als diaris catalans són encara firmades per homes. Malgrat les repetides promeses i declaracions de bones intencions dels últims mesos, l’opinió de les dones no ocupa encara ni una quarta part dels espais d’opinió dels diaris en paper d’abast nacional.

Tristament, CAP dels diaris en paper recomptats el març i l’abril ha superat el 24% de dones opinadores als seus espais d’opinió. En conjunt, del total d’articles d’opinió publicats durant els dos mesos (4.309), només el 23% (972) anaven firmats per dones.

Amb aquest patètic panorama és difícil alegrar-se del minúscul increment de dos punts percentuals assolit aquests mesos, que seria del tot irrellevant si no confirmés una tendència a l’alça –exageradament lenta, quedi clar– comuna a tots els diaris. Del juliol de 2016 fins ara, el percentatge d’opinions publicades per dones a la premsa en paper ha pujat 6 punts, si bé amb diferències importants entre els diferents rotatius.
  • L’Ara és, respecte juliol de 2016, quan feia un 21%, el que menys ha augmentat: l’abril de 2017 només van ser un 23%.
  • La Vanguardia, el diari amb més difusió però amb menys opinió firmada per dones, es va estrenar als recomptes amb un 20% el juliol de 2016. Des d’aleshores va baixar en picat fins el novembre, mes en què només va tenir un 15% d’opinadores. Des d’aleshores ha remuntat lentament fins el 21% d’abril, un percentatge paleolític, però el més alt obtingut fins al moment.
  • El Periódico de Catalunya ha pujat, des del 15% de juliol, nou punts percentuals, amb un 24% d’opinadores el mes d’abril.
  • El Punt Avui, finalment, és el diari amb un increment més important, pujant del 12% de juliol al 23% d’abril: 11 punts percentuals. Si el punt de partida no hagués estat tan baix (i també el d’arribada), podríem felicitar-los.

I podríem felicitar també, tant a El Punt Avui com a La Vanguardia, per la seva aclaparadora sinceritat el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Així com altres mitjans van atorgar aquell dia, hipòcritament, més espai de l’habitual a les opinions firmades o expressades per dones, tant El Punt Avui com La Vanguardia van decidir cedir-ne més als homes: respectivament, un 93% i un 82%. Probablement, perquè no se sentissin discriminats, ja que no tenen dia propi.

Cal dir, doncs, que les dades dels diaris en paper es mantenen vergonyosament estables, i que aquest és, de tots els grups de mitjans, el més impermeable a la demanda social en favor de la igualtat de les dones i la representació equitativa de la seva opinió. Aquesta discriminació, tot i vulnerar la llei de forma flagrant, no impedeix que la premsa en paper continuï rebent abundants recursos públics en forma de subvencions i publicitat institucional.

La Vanguardia

Aquest abril La Vanguardia ha trencat la barrera del 20% d’articles firmats per dones, que semblava irrompible. Li ha costat 136 anys. Vist amb perspectiva històrica, però, aquest 21% d’opinadores del mes d’abril no és precisament una dada optimista, tenint en compte que el 79% d’opinions encara són escrites per homes.

El mes de març La Vanguardia va publicar un total de 637 articles d’opinió, dels quals 128 eren firmats per dones (20%). Cap dia d’aquest mes hi va haver menys de 12 opinions firmades per homes, mentre que tres dies hi va haver només UN article firmat per una dona. El màxim d’opinions publicades per homes en un sol dia va ser de 30, més del doble que el màxim de dones: 14.

Per celebrar-ho, i amb una falta d’hipocresia encomiable, l’últim 8 de març aquest diari portava encara menys articles firmats per dones que habitualment: només un 18%, quan la resta del mes de març la mitjana diària era del 20%. Ni l’#efecte8M altera aquest baluard del masclisme, que continua desafiant la llei amb el cap ben alt davant la indiferència de l’Administració.

La Vanguardia, març 2017 (31 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    12
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    14    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    30
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    21


El mes d’abril el nombre d’opinions firmades per dones (129) va suposar el 21% del total d’opinions publicades a La Vanguardia (623). Tot i que hi va haver tres dies amb una sola dona opinant en tot el diari, no hi va haver cap dia amb menys de 10 homes... que és justament el màxim de dones en un sol dia en tot el mes. El màxim d’homes en un sol dia va ser gairebé el triple: 29.

La Vanguardia, abril 2017 (29 dies, no va sortir el Divendres Sant)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    10
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    10    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    29
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    21

El Periódico de Catalunya

El Periódico també ha registrat en aquests dos últims mesos el seus màxims històrics d’opinadores, si més no, des que en fem recompte. Un 23% i un 24% donen fe de l‘increment en la representació de l’opinió de les dones en aquest diari. Un increment, però, que parteix de valors molt baixos: l’agost passat les opinadores van ser el 14%.

Tot i que a El Periódico els homes encara escriuen més del 75% d’articles, la direcció va voler celebrar el Dia Internacional de les Dones publicant el doble d’articles firmats per dones de l’habitual. Si cada dia en publiquen uns 4, el 8 de març van ser... 8! Si aquell dia en van trobar 8, ens preguntem com és que la resta de l’any no en poden trobar tantes; és evident que l’#efecte8M dóna resultats miraculosos. Però fins i tot aquell dia els opinadors van superar les opinadores: van ser 12. Lleuger efecte 8 de març al diari del Grup Z, doncs, tot i que el seu diari-ensenya continua vulnerant la Llei d’Igualtat, i això no l’impedeix, com a la resta, rebre suculentes aportacions anuals de diners públics.

El mes de març el total d’opinions publicades a El Periódico va ser de 565, dels quals 131 eren firmades per dones (23%). Cap dia menys de 2 dones, cap dia més de 8. Aquí també per als homes el raser és molt diferent: cap dia menys de 10, cap dia més de 19: el màxim de dones ni tan sols arriba al mínim d’homes!

El Periódico de Catalunya, març 2017 (31 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    2    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    10
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    8    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    19
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    18


L’abril El Periódico va publicar un total de 507 articles d’opinió, dels quals 123 eren firmats per dones (24%). El mínim d’opinadores que van publicar en un sol dia va ser de 2, mentre que el mínim d’opinadors en un sol dia va ser de 9. Pel que fa als màxims, van ser de 7 i 18, respectivament. Aquest mes el màxim de dones tampoc va superar el mínim d’homes.

El Periódico de Catalunya, abril 2017 (29 dies, no va sortir el Divendres Sant)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    2    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    9
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    7    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    18
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    17

Ara

El diari Ara és, dels quatre diaris d’àmbit nacional, el que menys variació ha experimentat en el període recomptat per #OnSónLesDones, entre juliol de 2016 i abril de 2017. Només 4 punts de diferència entre els mesos “mínims” (agost i octubre, 19%) i el “màxim” (febrer, 24%). De fet, el març i l’abril (amb un 23% tots dos) ha retrocedit en nombre d’opinadores.

De tots els quatre diaris recomptats, l’Ara també és el que ha fet més promeses i declaracions de bones intencions. La direcció ha expressat públicament, diverses vegades, la seva voluntat d’augmentar la proporció d’opinadores. Però els astres, o potser la propietat de l’empresa, no han compartit aquelles bones intencions, i l’Ara continua encallat per sota el 25% d’opinadores.

Tot i això, hi va haver #efecte8M, a l’Ara? Sí, però encara més lleuger que el d’El Periódico: si la mitjana diària d’articles d’opinió firmats per dones del mes de març va ser del 23%, el Dia Internacional de les Dones el llindar va pujar fins el 29%, amb 5 articles: un més que de costum, no fos cas que les lectores es malacostumessin.

El més jove dels diaris catalans continua doncs, la línia dels més vells, discriminant l’opinió de les dones i afavorint la dels homes, que aquests dos últims mesos seguien acaparant el 77% dels articles d’opinió. També l’Ara vulnera la llei, doncs, i rep subvencions i publicitat institucional pagada amb recursos públics.

El març l’Ara va publicar en total 518 articles d’opinió, dels quals 120 eren firmats per dones, un 23%. Cap dia hi hem trobat menys de 2 opinadores, i cap dia, d’aquest març, ha publicat menys de 10 opinadors... I el màxims? Doncs 6 opinadores en un sol dia, i 18 opinadors igualment en un sol dia: tres vegades més. També a aquest diari, el més jove de tots, sembla costar-li molt “trobar” dones disposades a escriure-hi la seva opinió.

Ara, març 2017 (31 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    2    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    10
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    6    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    18
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    17


El mes d’abril la quantitat de dones firmant articles d’opinió a l’Ara va pujar una mica respecte el març: 122. Però també va pujar la quantitat d’homes opinadors (411), de manera que la xifra total va ser de 533, i per tant el percentatge no va canviar. El mínim d’articles d’opinió escrits per dones en un sol dia va ser de 2, mentre que el mínim d’homes opinadors en un dia va ser de 9. I també pel que fa als màxims en un sol dia l’abisme es repeteix: 7 dones màxim, 19 homes màxim.

Ara, abril 2017 (30 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    2    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    9
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    7    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    19
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    18

El Punt Avui

El Punt Avui és el diari que ha mostrat més variabilitat pel que fa al nombre de dones opinadores. Vam començar el recompte al mes de juliol de 2016, trobant-hi un 12% de dones opinant, mentre que aquest mes de març les opinadores han estat el 24%: exactament el doble. Clar que l’abril ha tornat a baixar unes dècimes, situant-se de nou al 23%. Sent el diari que més percentatge d’opinadores ha guanyat, la proporció continua sent vergonyosa. Les seves pàgines d’opinió, en particular les opinions més destacades i extenses (sovint de política) continuen firmades per homes... en més de tres quartes parts. Un altre diari que no compleix la Llei d’Igualtat malgrat rebre recursos públics; i amb aquest, ja són tots els diaris en paper d’àmbit nacional.

El març, el seu mes menys discriminatori, els articles firmats per dones van ser 114, un 24% del total dels publicats, 476. Dos dies d’aquest mes, El Punt Avui duia només 1 sola opinió firmada per una dona. No hi va haver cap dia amb menys de 8 articles firmats per un home. Pel que fa als màxims en un sol dia, les opinadores van aconseguir arribar a sis... però els opinadors, força més ben tractats, van arribar a quinze.

Una dada més: un dels dos dies de març en què El Punt Avui duia només 1 opinió d’una dona va ser justament el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març. Aquell dia van firmar articles d’opinió 1 dona i 13 homes, concretament. És a dir: en el Dia Internacional de la Dones, un 93% de l’espai d’opinió va ser per als homes. Amb aquest detall de diàfana sinceritat va expressar la direcció d’El Punt Avui el seu respecte per les lectores (i per les dones en general) i la seva intenció de combatre qualsevol discriminació. Van fer com un dia qualsevol (de fet, pitjor que els dies qualsevol, estadísticament parlant) i no van enganyar ningú. Va ser un efecte 8 de març invers, doncs.

El Punt Avui, març 2017 (31 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    8
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    6    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    15
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    15


El mes d’abril El Punt Avui va publicar un total de 450 articles d’opinió, dels quals 105, un 23%, anaven firmats per dones. Hi va haver un dia en què el diari va considerar que amb 1 sol article d’una dona ja n’hi havia prou, però cap dels dies d’abril en va tenir prou amb menys de 9 homes. El màxim de dones en un sol dia va ser de 6; el màxim d’homes, de 14.

El Punt Avui, abril 2017 (29 dies, no va sortir el Divendres Sant)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    
Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    9
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    6    
Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    14
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    
Mitjana diària d’articles d’opinió    16Recompte de dones (març i abril de 2017) (1/5): RESULTATS DESTACATS I VALORACIÓ
Recompte de dones (març i abril de 2017) (3/5): PREMSA DIGITAL
Recompte de dones (març i abril de 2017) (4/5): RÀDIO
Recompte de dones (març i abril de 2017) (5/5): TELEVISIÓ

No comments:

Post a Comment