Thursday, March 30, 2017

Recompte de dones (gener i febrer de 2017) (2/5): PREMSA EN PAPER

Premsa en paperAra:   juliol 21%   agost 19%   setembre 20%   octubre 19%   novembre 22%   desembre 21%   gener 22%   febrer 24%
El Periódico de Catalunya:   juliol 15%   agost 14%   setembre 18%   octubre 17%   novembre 19%   desembre 20%   gener 23%   febrer 22%
El Punt Avui:   juliol 12%   agost 15%   setembre 22%   octubre 21%   novembre 20%   desembre 21%   gener 21%   febrer 22%
La Vanguardia:   juliol 20%   agost 19%   setembre 17%   octubre 16%   novembre 15%   desembre 17%   gener 16%   febrer 18%


La Vanguardia

Veient la trajectòria dels quatre diaris –unànimes en la infrarepresentació de l’opinió de les dones– es fa evident que és La Vanguardia, del Grup Godó, el que menys s’ha mogut en els últims vuit mesos. De fet, el seu resultat més alt va ser al juliol, amb un 20% que no ha tornat a recuperar. La mitjana des del juliol al desembre va ser del 17%, però aquest gener ha quedat encara més baix, per pujar de nou al 18% al febrer.

En total, dels 526 articles d’opinió que va publicar el diari el mes de gener, només 86 van ser escrits per dones: un 16%. De fet, a La Vanguardia es considera acceptable que passi un dia sense donar veu ni a una sola dona, i això ha passat aquest gener. Com es veu al requadre, el 9 de gener dels articles d’opinió del diari, CAP va ser escrit per una dona, però aquell mateix dia en publicava 14 escrits per homes! La mitjana diària d’articles d’opinió escrits per homes (18) multiplica per sis la d’articles escrits per dones (3), i el màxim d’articles publicats en un sol dia per homes (23) gairebé multiplica per quatre el màxim dels escrits per dones (8).

LA VANGUARDIA, gener 2017 (el dia 1 no hi va haver diari, per tant 30 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    0    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    10
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    8    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    23
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    3    

Mitjana diària d’articles d’opinió    18


El mes de febrer La Vanguardia va publicar un total de 567 articles d’opinió, dels quals 100 eren escrits per dones: un 18%. No hi va haver cap dia sense dones opinadores, però sí cinc dies amb un sol article d’opinió firmat per una dona, mentre que els dies amb menys homes opinadors, mai van baixar dels 11. El màxim d’articles escrits per homes va ser de 26, un dia (el 12 de febrer) en què només hi havia 6 dones opinant. És evident que el sedàs és ben diferent per a uns i per a les altres.

LA VANGUARDIA, febrer 2017 (28 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    11
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    7    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    26
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4,5    

Mitjana diària d’articles d’opinió    20


Cap novetat doncs, a La Vanguardia, un mitjà que continua entossudit a discriminar de forma flagrant l’opinió de les dones, una pràctica –il·legal– que fins ara no ha impedit que rebi importantíssims ajuts econòmics de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona.


El Periódico

El Periódico assoleix el gener el seu resultat més alt dels últims set mesos, amb un 23% que al febrer torna a baixar al 22%. Si ho mirem des del juliol, en què només un 15% de les opinadores van ser dones, la progressió ha estat lentíssima però ascendent… almenys fins al gener.

El gener, El Periódico va publicar un total de 514 articles d’opinió, dels quals 116 eren firmats per dones: un 23% del total. El mínim de dones acceptable per a aquest diari també és gairebé simbòlic: amb una n’hi ha prou encara que només ho va fer un dia, en què també hi opinaven 14 homes. El mínim diari d’homes no va baixar de 9 en tot el mes, i això només dos dies, en què al seu costat hi opinaven 5 dones. El màxim de dones opinadores en tot el mes va ser de 6, segurament com a regal de Reis, ja que era el 6 de gener; és clar que els homes van rebre el doble de regals, perquè hi havia 12 opinadors. Però aquest no és el màxim d’opinadors homes de gener, que és de 17. No cal fer més operacions per adonar-se que mínims i màxims són molt distants en homes i dones… La proporció es veu clarament: entre 3 i 4 opinadors per cada opinadora. Demolidor. I el febrer, per celebrar-ho, encara pitjor.

EL PERIÓDICO, gener 2017 (el dia 1 no es va publicar, per tant, 30 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    9
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    6    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    17
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    

Mitjana diària d’articles d’opinió    17


El febrer, El Periódico va publicar un total de 502 articles d’opinió, dels quals 109 (un 22%) anaven firmats per dones. Amb una mitjana de 4 dones opinadores al dia (d’un total de 18 opinions), al febrer hi ha hagut entre 1 i 7 diàries. Un màxim, però, que queda ben curtet al costat del màxim d’opinadors: 20. El mínim d’homes en un sol dia, 10, no cal dir-ho, també supera de tros el màxim de dones. El Periódico és el diari de la gent compromesa, diuen. Queda clar que el compromís no és amb les dones.

EL PERIÓDICO, febrer 2017 (28 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    10
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    7    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    20
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    

Mitjana diària d’articles d’opinió    18Diari Ara

L’Ara assoleix aquest febrer el resultat més alt del recompte… del seu recompte des de juliol, i també el més alt dels diaris en paper fins ara. Més que per celebrar-ho, és per plorar, perquè un 24% com a dada màxima fins al moment és més aviat tràgic, però queda dit, amb l’esperança que sigui l’inici clar d’una tendència a l’alça. La seva directora així s’hi va comprometre a finals de 2016 en un article sobre les bones intencions de cara a l’any nou.

El gener, l’Ara va publicar un total de 544 opinions, de les quals 119 (un 22%) eren escrites per dones. L’any va començar fatal, amb una sola dona opinant… I no volem pensar que fos perquè les altres tinguessin ressaca (els homes o no en tenien o la portaven millor, perquè van ser 11). Aquest, però, va ser l’únic dia amb una sola dona, el mínim per un sol dia de tot el mes. El mínim dels opinadors homes en un sol dia va ser de 9 homes, superior de tros al màxim de dones en un sol dia: 6. El màxim d’opinadors en un sol dia de gener va ser de 20.

ARA, gener 2017 (el dia 1 hi va haver diari, per tant, 31 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    9
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    6    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    20
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    

Mitjana diària d’articles d’opinió    18


El febrer, el nombre d’articles d’opinió publicats a l’Ara va ser de 475, dels quals 114 eren de dones (un 24%). Com dèiem, tot i ser un percentatge molt baix, és el més alt registrat fins ara tant en aquest diari com en el conjunt de diaris en paper durant els últims vuit mesos. Amb 4 dones opinadores de mitjana diària sobre un total de 17, el màxim en un sol dia va ser de 8 i el mínim, d’una sola dona…. D’homes, com que de mitjana diària al febrer n’hi va haver 14, les xifres són força més altes: el mínim de 9 i el màxim de 19.

ARA, febrer 2017 (28 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    9
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    8    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    19
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    

Mitjana diària d’articles d’opinió    17El Punt Avui

Des del juliol de 2016 a febrer de 2017 El Punt Avui ha augmentat en 10 punts el seu percentatge d’opinions escrites per dones, llàstima que el punt de partida fos tan baix, el més baix de tots els diaris en paper des que va començar el recompte. I llàstima, també, que a El Punt Avui els articles llargs i destacats, els de la secció Punt de Vista, siguin pràcticament tots escrits per homes, mentre que els pocs articles escrits per dones siguin, majoritàriament, breus opinions a l’encapçalament de les seccions.

Aquest gener de 2017 El Punt Avui va publicar 566 articles d’opinió, dels quals 119 eren escrits per dones (un 21%). En altres paraules, dels 19 articles que va publicar de mitjana diària, només 4 els firmava una dona. És a dir: 15 els firmaven homes. Naturalment, hi ha hagut dies de més i dies de menys, però molt diferents per unes i altres. Per a les dones, els dies de menys han estat d’una sola opinadora, i el dia de més, de 9 opinadores. Per als homes, el dia de menys presència ha estat de 10 opinadors, i el dia de més presència ha estat de 21.

EL PUNT AVUI, gener 2017 (el dia 1 no es va publicar, per tant 30 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    10
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    9    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    21
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    

Mitjana diària d’articles d’opinió    19


Durant el mes de febrer, El Punt Avui ha publicat 514 articles d’opinió, dels quals 114 eren escrits per dones (un 22%) i 400, escrits per homes. Això vol dir que només 4, dels 18 articles que hi han sortit diàriament de mitjana, eren firmats per dones. També El Punt Avui pot sortir –no un dia, sinó tres– amb una sola dona opinant, però no ha sortit cap dia, aquest febrer, amb menys de 10 homes. Tampoc ha sortit cap dia amb més de 10 dones, i sí un dia amb 21 homes. Així són les coses a El Punt Avui.

EL PUNT AVUI, febrer 2017 (28 dies)
Mínim nombre d’articles d’opinió de dones    1    

Mínim nombre d’articles d’opinió d’homes    10
Màxim nombre d’articles d’opinió de dones    8    

Màxim nombre d’articles d’opinió d’homes    21
Mitjana diària d’articles d’opinió de dones    4    

Mitjana diària d’articles d’opinió    18Recompte de dones (gener i febrer de 2017) (1/5): RESULTATS DESTACATS I VALORACIÓ
Recompte de dones (gener i febrer de 2017) (3/5): PREMSA DIGITAL
Recompte de dones (gener i febrer de 2017) (4/5): RÀDIO
Recompte de dones (gener i febrer de 2017) (5/5): TELEVISIÓ

No comments:

Post a Comment