Tuesday, November 16, 2021

El nacional, dimarts 16 de novembre de 2021

 0 de 3 #anemfatal #zero #0 #NoVolenRectificar
Editorial: José Antich

Opinió: Iu Forn

Opinió: Enric Vila

No comments:

Post a Comment