Thursday, July 29, 2021

El Periódico, dijous 29 de juliol de 2021#0de8 #0% #ElPeriódico #5anysOSLD Política: Sergi Sol
Opinió: Anton Losada, Joaquim Coll, Antonio Franco, José A. Sorolla, Albert Branchadell
Esports: Emilio Pérez de Rozas
Programació: Ferran Monegal 


No comments:

Post a Comment