Monday, October 28, 2019

El Periódico, dilluns 28 d’octubre de 2019


#6de18 #ElPeriódico #ReRecomptem #33%


Tema del dia: Joaquim Coll, Andreu Pujol-Mas
Humor gràfic: Anthony Garner
Opinió: Joan Cañete Bayle, Anna Cristeto, Astrid Barrio, Care Santos, Josep M. Fonalleras, Emma Riverola, Carles Francino, Toni Aira
Internacional: Albert Garrido
Economia: Rosa M. Sánchez
Esports: Jordi Puntí
iCult: Lucía Lijtmaer, Nando Cruz, Ferran Monegal
Contra: Josep Martí Blanch

No comments:

Post a Comment