Sunday, April 28, 2019

8 de març de 2019 (#OSLD8M) (2/5): PREMSA EN PAPER

Premsa en paper


 

La Vanguardia


Període de l’1 al 14 de març, tret del dia 8: 18%.
Dia 8: 7 dones, 12 homes, total 19: 37%.
Total del període, inclòs el dia 8: 19%.


El percentatge de dones durant el període analitzat (de l’1 al 14 de març, excepte el dia 8) és idèntic al de l’any passat (18%); el del dia 8 és el doble del de la resta del període i superior al de l’any passat (37%). Cal destacar el dia 9 de març, data en què el percentatge de dones opinadores torna a caure fins a un 28% (9 dones, 23 homes).

La dada final és tràgica: un 18% de dones, i la del dia 8 no arriba ni a la paritat tècnica. Tot és tràgic en aquest diari, de fet: al llarg del període d’anàlisi el nombre de dones opinadores no ha arribat cap dia, ni de bon tros, a la meitat del nombre d’homes opinadors, incloent-hi un parell de dies amb una sola dona (i 18 homes i 22 homes, respectivament), i altres dies en què la proporció va ser de 7 a 26, o de 2 a 18, per posar dos exemples.

 

El Periódico de Catalunya


Període de l’1 al 14 de març, tret del dia 8: 30%.
Dia 8: 5 dones, 9 homes, total 14: 36%.
Total del període, inclòs el dia 8: 30%.


El percentatge de dones en aquest mitjà (30%) supera el del mateix període de l’any passat (27%) però el percentatge del dia 8 de març d’aquest any (36%) és més baix que el de l’any 2018 (52%). El dia 9 de març el percentatge torna a ser del 18% (2 dones-9 homes). Calia recuperar-se de l’esforç, oi?

La dada final continua sent molt baixa i la dada del 8 de març no arriba ni a la paritat tècnica. Al llarg dels dies recomptats, El Periódico ha tingut alguns dies de paritat tècnica, però el percentatge global no enganya: també hi ha hagut altres dies amb dades tan baixes com un 12% de dones (2 dones-15 homes) o similar.

 

Ara


Període de l’1 al 14 de març, tret del dia 8: 27%.
Dia 8: 11 dones, 10 homes, total 21: 52%.
Total del període, inclòs el dia 8: 29%.


El percentatge de dones de l’Ara durant el període analitzat (27%) supera el de l’any passat (22%), i el percentatge del dia 8 de març (52%) supera també el de 2018 (46%), i representa el doble de la resta del període. El dia 9, però, torna a baixar al 27%, havent-se reduït a la meitat (6 dones-16 homes).

Encara que en aquest mitjà la dada del dia 8 supera la paritat real (52%), la dada final del recompte continua sent molt baixa (27%). La distància entre el nombre d’opinadores i el nombre d’opinadors és aclaparadora: cada dia, excepte un dia, el nombre d’opinadors és com a mínim el doble que el d’opinadores.

 

El Punt Avui


Període de l’1 al 14 de març, tret del dia 8: 23%.
Dia 8: 4 dones, 9 homes, total 13: 31%.
Total del període, inclòs el dia 8: 24%.


Aquest 2019, el percentatge d’opinadores d’El Punt Avui és inferior al del mateix període de l’any passat (27%) i el percentatge d’opinadores del dia 8 també és inferior al de l’any passat (que va ser d’un 60%). Però tot i així al mitjà els devia semblar massa alt, perquè el dia 9 van tornar les coses a lloc radicalment, amb només 1 opinadora i 12 opinadors (8% d’articles firmats per dones).

El percentatge total d’opinadores, doncs, és ridículament baix; el percentatge d’opinadores el dia 8, tot i que en paritat tècnica, és igualment més baix que el de l’any passat. La resta del període és esgarrifós, hi ha una distància enorme entre el nombre de dones opinadores i el d’homes opinadors, els quals, com a mínim, les dupliquen sistemàticament. També El Punt Avui hi ha dos dies, en aquest període, en què publica només una opinió firmada per una dona.No comments:

Post a Comment