Thursday, May 21, 2020

El Periódico, dijous 21 de maig de 202
#3de13 #23% #ElPeriódico #covid19_osld
Tema del dia: Jordi Alberich, Margarita del Val
Opinió: Josep M. Fonalleras, Emma Riverola, Bernat Gasulla, Joan Tapia, Milena Busquets, Juli Capella
Esports: Emilio Pérez de Rozas
iCult: Miqui Otero, Ramón de España, Ferran Monegal
Contra: Nacho Herrero

No comments:

Post a Comment