Saturday, May 30, 2020

Nació Digital, dissabte 30 de maig de 20202 de 4 #anembé #jaerahoraOpinió: Ramon Tremosa,, Elena Massot, Xavier Ferràs i Sonia Aldolz.

* Articles publicats de les 9:00 del 29 de maig a les 9:00 del 30 de maig.

No comments:

Post a Comment