Monday, May 25, 2020

El Món, dilluns 25 de maig de 20201 de 5
Opinió singular: Salvador Cot
Opinió: Oriol Jara, Xavier Ginesta, Bernat Solé, Eli Nebreda

No comments:

Post a Comment