Tuesday, March 5, 2024

No ho sé (RAC1), dimarts 5 de març de 2024

 Retransmissió de futbol. Programa abreujat sense tertúlia.

No comments:

Post a Comment