Friday, December 24, 2021

Vilaweb, divendres 24 de desembre de 2021

 


0 de 3 #nohisomperNadal

 


Ras i curt: Jordi Badia i Pujol

Debat Global: Dimitris Xygalatas, Christophe Sente

No comments:

Post a Comment