Tuesday, November 16, 2021

El nacional, dilluns 15 de novembre de 2021

 1 de 5 #noanembé #20% #sempreigual
Editorial: José Antich

Opinió: Iu Forn

Opinió: David González

Opinió: Montse Castellà

No perdre el fil: Agustí Colomines

No comments:

Post a Comment