Wednesday, March 3, 2021

El nacional, dimecres 3 de març de 2021

1 de 6 #anemfatal #perquinmotiu #onsónlesdones #SrAntich


Editorial: José Antich

Opinió: Iu Forn

Diari de la Revolta: Jordi Galves

Opinió: Elisa Beni

Opinió: Bernat Dedéu

Opinió: Roger Heredia

No comments:

Post a Comment