Thursday, March 4, 2021

El nacional, dijous 4 de març de 2021

 0 de 5 #anemfatal #vergonya #zeropatatero #LaMantaDelMasclisme


Editorial: José Antich

Opinió: Iu Forn

Diari de la Revolta: Jordi Galves

Opinió: Tian Rib

Opinió: Agustí Colomines

No comments:

Post a Comment