Sunday, December 8, 2019

La Vanguardia, diumenge 8 de desembre de 2019


5 de 27 #aideumeu #anemfatal #unacinquenapart #somlameitat #elvanguardio #semàforvermell #cadadiaigual

La segona: Màrius Carol
Internacional: Ramon Aymerich
Política: Lola García, Enric Juliana 
Opinió: Xavi Ayén, John Carlin, Joaquín Luna, Llàtzer Moix, Pilar Rahola, Llucia Ramis, Carme Riera, Ramon Rovira, Glòria Serra
Tendències: Josep Corbella
Viure: Víctor-M. Amela, Jordi Basté, Joan de Sagarra
Religió: Juan José Omella
Cultura: Miquel Molina, Ignacio Orovio, J. F. Yvars, Carlos Zanón
Esports: Xavier Aldekoa, Àlex Delmàs, Santiago Segurola
Economia: Pedro Nueno, Manel Pérez

No comments:

Post a Comment