Monday, December 2, 2019

El nacional, dilluns 2 de desembre de 20192 de 7 #noanembé #millorqueahir #noensrendim #rerecomptem


Editorial: José Antich
Opinió: Iu Forn
Opinió: Montse Cervelló
Opinió: Agustí Colomines
Opinió: Àngels Martínez Castells
Opinió: David González
Diari de la Revolta: Jordi Galves

No comments:

Post a Comment