Wednesday, December 11, 2019

El Món, dimecres 11 de desembre de 2019


0 de 3 #nilademostra

Opinió: Ramón Cotarelo, Joan Rovira, Fèlix Riera
Opinió singular / Vadeví**: Salvador Cot

*Articles publicats de les 23 hores del dia 10 a les 23 hores del dia 11.
 **Article publicat a la secció «Opinió singular» el 10 de desembre.

No comments:

Post a Comment