Thursday, March 7, 2024

Vilaweb, dijous 7 de març de 2024

 

#2 de 4. #benvingudes #paritat


Mail obert: Núria Cadenes
Mail obert: Estel Solé
La píndola: Jordi Goula
Anàlisi: Josep Casulleras Nualart


No comments:

Post a Comment