Thursday, December 5, 2019

El Periódico, dijous 5 de desembre de 2019


#4de17 #ElPeriódico #23% #FATAL #ReRecomptem


Tema del dia: Jordi Mercader
Humor gràfic: Anthony Garner
Opinió: Joan Tapia, Mar Calpena, Josep M. Fonalleras, Emma Riverola, Jorge Fernández, Ricard Ustrell, Milena Busquets, Jordi Nieva-Fenoll
Internacional: Carlos Carnicero Urabayen
Política: Toni Aira
Economia: Josep Lladós
iCult: Miqui Otero, Ramón de España, Ferran Monegal
Contra: Olga Merino

No comments:

Post a Comment