Friday, January 17, 2020

#ReRecomptem (3/6): PREMSA DIGITAL

Premsa digital: Molta tecnologia i poca modernitat representant la realitat social


Dades al detall de cada mitjà d’aquest #ReRecompte del període de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019La premsa digital, representada pels cinc mitjans recomptats per #OnSónLesDones en aquest període dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019, és el grup de mitjans amb menys representació de les dones en els seus espais d’opinió. És tràgic que els mitjans més avançats tecnològicament siguin els menys moderns pel que fa a la representació de la realitat social.

Dels 1.649 articles d’opinió publicats en aquest període per aquests mitjans digitals recomptats, només 369, un 22%, són firmats per dones. La resta, 1.281, els firmen homes i constitueixen el 78% del total. Òbviament hi ha diferències entre els diferents mitjans, seria injust no dir­ho. Però tampoc no es pot obviar que el mitjà que té més opinadores (el Catalunya Plural), no supera el 30%, i el que menys en té (El Nacional), no supera el 19%. El nombre d’articles publicats per cadascun dels mitjans explica que el percentatge total sigui tan baix, ja que el percentatge més alt (Catalunya Plural) en publica molt menys que la resta ­només 86 en el període, a diferència d’altres mitjans, que en publiquen entre 274 (El Món) i 587 (El Nacional).

L’evolució dels mitjans digitals al llarg dels diferents recomptes és la següent:


El que crida l’atenció d’aquests recomptes dels mitjans digitals no és pas la seva tendència cap a una representació més exacta de l’opinió de les dones, sinó el contrari: el seu estancament, tret d’El Nacional. Un 22% d’opinadores de mitjana en aquests cinc mitjans, els de més difusió a Catalunya, és una dada inacceptable, que les institucions haurien de tenir en compte a l’hora de repartir ajuts.

Una dada aparentment anecdòtica però que ens sembla reveladora és el nombre màxim i mínim d’articles firmats per dones i per homes en un sol dia en aquests mitjans, i també els dies sense publicar articles de dones o articles d’homes. Aquestes dades, que oferim a continuació mitjà per mitjà, mostren el valor relatiu que tenen pels mitjans unes i altres opinions.

Amb una única excepció, el Catalunya Plural, els mitjans digitals poden passar molts dies sense publicar cap article firmat per una dona, però pràcticament cap dia sense publicar articles signats per homes. El màxim d’articles publicats per homes, a més, duplica o triplica el màxim d’articles publicats per dones (que semblen tenir un límit). Veient aquestes dades es podria dir que sí que hi ha una quota reservada a les dones en els espais d’opinió als digitals, concretament una quota màxima, que en limita la participació.

Vilaweb

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019, Vilaweb publica un total de 391 articles d’opinió, dels quals només 90 són firmats per dones (23%). Els articles firmats per homes són el 77% del total. Per mesos, a l’octubre les opinadores firmen el 23% d’articles, al novembre també el 23%, i al desembre el 24%. En cap mes no arriben ni a un quart del total.

En aquests tres mesos finals de 2019 hi ha hagut 25 dies en què Vilaweb no ha publicat cap article firmat per una dona, però cap dia en què no hi hagi hagut com a mínim un article d’opinió firmat per un home. El màxim de dones que han firmat articles d’opinió en un sol dia és de 3, mentre que el màxim d’opinadors homes en un sol dia és de 6.

L’evolució de Vilaweb en els diferents recomptes d’#OnSónLesDones és la següent:

Comparativa de recomptes
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 20% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 21% opinadores
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 24% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 17% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 23% opinadores

Nació Digital

Nació Digital curiosament va assolir el seu resultat més paritari en el primer recompte d’#OnSónLesDones, el de 2016­2017: un 31% d’opinadores. En aquest últim trimestre de 2019 el percentatge de dones opinadores als seus espais d’opinió ha estat del 25%.

Nació Digital ha publicat entre octubre i desembre un total de 311 articles d’opinió, dels quals només 77 són firmats per dones. Per mesos, els percentatges d’opinadores han estat del 23% a l’octubre, del 30% al novembre i del 21% al desembre.

En 27 dies d’aquest període de tres mesos, Nació Digital no ha publicat cap article d’opinió firmat per una dona, però només ha passat UN dia sense un opinador home. El màxim de dones opinadores en un sol dia ha estat de 3, mentre que el d’homes opinadors ha estat de 5.

L’evolució de Nació Digital al llarg dels recomptes d’#OnSónLesDones és la següent:

Comparativa de recomptes
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 31% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 23% opinadores
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 29% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 24% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 25% opinadores

El Nacional

Fins en aquest últim trimestre de 2019 El Nacional no ha sortit de l’ignominiós 10% d’opinadores que ha anat repetint en tots i cadascun dels recomptes d’#OnSónLesDones. En aquest últim recompte El Nacional ha publicat un total de 587 articles d’opinió (és el que més en publica), dels quals 111 (un 19%) són firmats per dones. Un màxim que no arriba ni a la cinquena part del total d’opinions. Per mesos, a l’octubre les opinadores firmen el 18% d’opinions; al novembre, el 19% d’opinions, i al desembre, el 19% d’opinions.

Al llarg d’aquest període, El Nacional ha passat vuit dies sense publicar cap article firmat per una dona però ni un sol dia sense un article firmat per un home. Dels 92 dies, 90 dies les dones han firmat 0, 1 o 2 articles. En aquests mateixos dies, han signat articles una mitjana de 5 homes, havent-hi dies de 8, 9 o 10 homes! El mínim d’articles firmats per un home en un sol dia és d’un, però el màxim d’articles d’opinió firmats per homes en un sol dia és de 16. El dia que s’han publicat més articles de dones n’hi ha hagut 4.

L’evolució d’El Nacional al llarg dels recomptes d’#OnSónLesDones és la següent:

Comparativa de recomptes
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 10% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 10% opinadores
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 10% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 10% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 19% opinadores

Catalunya Plural

En aquest últim trimestre de 2019 el digital Catalunya Plural ha publicat 86 articles d’opinió, dels quals 26 són firmats per dones, un 30%. Per mesos, els 33% dels articles d’opinió publicats al Catalunya Plural a l’octubre anaven firmats per dones, al novembre van ser el 35% i al desembre el 18%.

Dels dies que va publicar opinions, n’hi va haver 24 sense cap dona, però només 9 sense cap home. El màxim total d’opinadores en un sol dia (7) supera de tros el màxim d’opinadors en un sol dia (3).

#OnSónLesDones hem trobat uns errors en els recomptes anteriors del Catalunya Plural, fet que ens fa decidir de retirar­ne els resultats dels informes publicats fins ara. Per tant, no podem veure’n l’evolució al llarg dels diferents recomptes. El Catalunya Plural s’erigeix en aquest recompte com el més paritari dels mitjans digitals recomptats, amb un resultat, però, lluny encara de ser paritari (les opinions de dones no arriben ni a un terç del total).

El Món

Durant aquest últim trimestre del 2019 el digital El Món ha publicat un total de 274 articles d’opinió, dels quals 64 són firmats per dones, un 23%. Per a les dones, ni una quarta part dels seus espais d’opinió. Un altre mitjà jove, tecnològicament modern, que adopta criteris prehistòrics en la selecció d’opinadors. Per mesos, a l’octubre El Món té un 20% d’opinadores; al novembre, un 27% d’opinadores i al desembre, un 24% d’opinadores.

Molts dels dies d’aquest període (38 en total) El Món no ha publicat cap article firmat per una dona; en canvi, de dies sense articles firmats per un home només n’hi ha hagut 5. Pel que fa a màxims, el màxim d’articles firmats per una dona ha estat de 3, mentre que el màxim d’articles firmats per un home en un sol dia ha estat de 10.

L’evolució d’El Món al llarg dels recomptes d’#OnSónLesDones és la següent:

Comparativa de recomptes
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 22% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 28% opinadores
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 23% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 23% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 23% opinadoresNo comments:

Post a Comment