Friday, January 17, 2020

#ReRecomptem (2/6): PREMSA EN PAPER

Premsa diària en paper: Ni un terç d’opinadores


Dades al detall de cada mitjà d’aquest #ReRecompte del període de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019


Aquest últim trimestre de 2019 un 73% dels articles d’opinió publicats pels quatre diaris catalans d’abast nacional (Ara, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui i La Vanguardia) són firmats per homes. Només el 27% són firmats per dones. En xifres absolutes, durant aquest període tots quatre diaris han publicat en total 6.243 peces d’opinió, de les quals 1.678 són firmades per dones. Hi ha diferències entre tots quatre mitjans, naturalment, però cap d’ells no arriba a cedir encara ni tan sols un terç dels seus espais d’opinió a dones. Ni un terç.

Quan #OnSónLesDones va fer el seu primer recompte d’opinadores als mitjans catalans, entre el juliol de 2016 i el juny de 2017, el percentatge conjunt d’opinadores en aquests mateixos diaris va ser del 21%. Aleshores les opinadores en premsa escrita no arribaven ni al quart del total. Podem dir, doncs, que, malgrat la misèria, en els últims anys el percentatge d’opinió de dones als diaris ha augmentat una mica. Sis punts percentuals, en conjunt. Un avenç massa lent que certifica la dificultat dels mitjans escrits recomptats (Ara, El Punt Avui, El Periódico de Catalunya i La Vanguardia) per adaptar­se a la realitat social.

Comparativa de recomptes PREMSA EN PAPER
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 21% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 22% opinadores
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 24% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 25% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 27% opinadores

Per mitjans, l’evolució durant aquests anys ha estat molt diferent. El Periódico de Catalunya, per exemple, ha augmentat el percentatge d’opinadores en 11 punts, del 21% del primer recompte (2016­2017) al 32% de l’últim (octubre a desembre del 2019). El diari Ara l’ha augmentat en 9 punts, del 22% inicial a l’actual 31%. Cap dels dos no arriba encara a un terç d’opinadores, i això és greu, però els successius recomptes indiquen una certa voluntat de millorar.

Molt més greu és el cas dels altres dos diaris recomptats (El Punt Avui i La Vanguardia), pràcticament estancats encara molt per sota d’un quart de dones als espais d’opinió. El Punt Avui, que també tenia un percentatge d’opinadores del 21% en el primer recompte, només en té un 23% en aquest últim. La Vanguardia, que en el primer recompte en tenia un 18%, en aquest últim està en un 22%. Tristament, de tots els diaris recomptats aquest és el que compta amb més suport econòmic de les institucions catalanes.

Mirem a grans trets el resultat d’aquest últim recompte segons cada mitjà.

Ara

Segons el recompte d’#OnSónLesDones corresponent a l’últim trimestre de 2019, el diari Ara ­sense incloure els suplements­ ha publicat un total de 1.557 articles d’opinió, dels quals 486 estan firmats per dones i 1.071 per homes. El percentatge resultant és del 31% d’opinadores i el 69% d’opinadors. Per mesos, el percentatge de dones opinadores és del 30% a l’octubre, del 33% al novembre i del 31% al desembre.

Al llarg d’aquests tres mesos el diari ha publicat cada dia més articles firmats per homes que per dones: ni tan sols un dia no hi ha hagut el mateix nombre d’opinadores que d’opinadors. Hi ha hagut un parell de dies, el 14 i el 18 del mes d’octubre, en què tan sols hi havia UNA dona opinant. Cap dels dies no hi ha hagut menys de tres homes opinant. El màxim d’opinadores en un sol dia, durant aquests tres mesos, ha estat de 13, mentre que el màxim d’homes opinadors en un sol dia ha estat de 23.

Pel que fa a l’evolució del diari al llarg dels diferents recomptes, ha estat la següent:

Comparativa de recomptes
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 22% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 23% opinadores
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 22% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 27% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 31% opinadores

El Periódico de Catalunya

El Periódico ha publicat, entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 de desembre de 2019, un total de 1.614 articles d’opinió. De tots aquests articles, 509 són firmats per dones (un 32%) i 1.105 per homes (un 68%). Tot i que aquests percentatges el converteixen en el diari amb més opinions de dones d’entre els recomptats, recordem que aquestes opinions no arriben ni al terç del total. Per mesos, el percentatge de dones opinadores és del 30% a l’octubre, del 33% al novembre i del 31% al desembre.

En aquest darrer període hi ha hagut cinc dies (7 i 21 d’octubre, 4 i 15 de novembre i 30 de desembre) en què El Periódico ha publicat més opinions de dones que d’homes, i un dia, el 16 de desembre, en què en publica el mateix nombre d’homes i de dones (10). La resta de dies, un total de vuitanta­cinc, publica més articles d’homes que de dones.

El mínim d’articles firmats per dones que ha publicat aquest mitjà en un sol dia, durant aquest període, és de 2 (diversos dies), i el màxim, de 10. Pel que fa als articles firmats per homes, el mínim en un sol dia ha estat de 7, i el màxim, de 20.

L’evolució del diari al llarg dels diferents recomptes converteix El Periódico de Catalunya en el diari català d’abast nacional que més ha augmentat el percentatge d’opinadores (i en el mitjà que més publica l’opinió de les dones). Fixem­nos en els recomptes:

Comparativa de recomptes 
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 21% opinadores 
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 26% opinadores 
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 27% opinadores 
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 30% opinadores 
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 32% opinadores

El Punt Avui

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019, El Punt Avui ha publicat un total de 1.315 articles d’opinió, dels quals 299 (un 23%) són firmats per dones i 1.016 (un 77%), firmats per homes. Per mesos, el percentatge d’articles firmats per dones és del 21% a l’octubre, del 24% al novembre i del 24% al desembre. Recordem la dada: el percentatge de dones opinadores a El Punt Avui en aquest últim recompte és del 23%, ni una quarta part del total.

Durant el període recomptat, hi ha hagut tres dies en què El Punt Avui ha publicat una única opinió d’una dona, cap dia en què hi hagi hagut el mateix nombre d’articles firmats per homes que per dones i dos dies en què ha publicat més articles firmats per dones que per homes. També al llarg d’aquest període, el mínim d’articles firmats per una dona en un sol dia a El Punt Avui és d’un article, i el màxim també en un sol dia, de 9. Pels homes, en canvi, el mínim és de 7 i el màxim de 24, també en un sol dia.

L’evolució (més aviat curta) d’El Punt Avui al llarg dels successius recomptes d’#OnSonLesDones ha estat així:

Comparativa de recomptes
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 21% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 22% opinadores
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 27% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 23% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 23% opinadores

La Vanguardia

La Vanguardia ha publicat un total de 1.757 articles d’opinió entre octubre i desembre de 2019. D’aquests articles, 384 els firmen dones (un 22%) i 1.373, homes (un 78%). Per mesos, el percentatge d’articles d’opinió firmats per dones és del 20% a l’octubre, del 23% al novembre i del 23% al desembre. Retinguem la dada del 22% d’opinadores. La Vanguardia es consolida al llarg de tots els recomptes com el diari a qui menys importa l’opinió de les dones o, si més no, a qui menys li interessa de reflectir­la.

Hi ha hagut diversos dies, d’octubre a desembre, en què La Vanguardia ha publicat només UNA opinió firmada per una dona, encara que cap dia no n’ha publicat menys de 8 firmades per un home. El màxim d’opinions de dones en un sol dia ha estat justament el mateix que el mínim d’homes, 8. I el màxim d’homes en un sol dia? 28.

Tot i que en el cas de La Vanguardia no es pot parlar gaire d’evolució, fixem­nos en els diversos recomptes en la comparativa de més avall. El millor que podem dir de la dada de l’últim recompte (22%) és que per fi ha superat la barrera del 20% d’opinadores, que semblava imbatible. Ja només caldria que dupliqués el nombre d’opinadores per arribar a la paritat tècnica.

Comparativa de recomptes
1r recompte (1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017): 18% opinadores
2n recompte (del 5 al 22 de desembre de 2017): 16% opinadores 
3r recompte (de l’1 al 14 de març de 2018): 18% opinadores
4t recompte (de l’1 al 14 de març de 2019): 18% opinadores
5è recompte (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019): 22% opinadores


No comments:

Post a Comment