Wednesday, November 6, 2019

El Món, dimecres 6 de novembre de 2019

0 de 3
Opinió: Ramón Cotarelo, Joan Rovira
Opinió singular: Salvador Cot

*Articles publicats de les 23 hores del dia 5 a les 23 hores del dia 6.
** A la secció d'Opinió, apareix l'enllaç a una notícia signada per Nerea Rodríguez. Com que és un text informatiu, no l'hem inclòs al recompte.

No comments:

Post a Comment