Monday, November 25, 2019

La Vanguardia, dilluns 25 de novembre de 20194 de 21 #misèria #niunaquartapart #peròsomlameitat #elvanguardio #semàforvermell


La segona: Màrius Carol
Política: Francesc-Marc Álvaro, Pere Aragonés, Antoni Fernández Teixidó, Jordi Juan
Opinió: Joana Bonet, Jaume Barberà, Carles Casajuana, Marta Galcerán, Joaquín Luna, Jordi Martí Puigpelat, Josep Lluís Miró, Màrius Serra
Tendències: Magí Camps, Maria Eugènia Gay Rossell
Viure: Enric Serra
Cultura: Maria Cabrera, Oriol Pi de Cabanyes
Esports: Sergio Heredia, Sergi Pàmies

No comments:

Post a Comment