Saturday, November 30, 2019

El Periódico, dissabte 30 de novembre de 20195  de 22 #El Periodico #23% #17homes5dones #Dissabtesnegres #Laparitatesjusticia #RerecomptemTema del dia: Liliana Arroyo
Humor gràfic: Anthony Garner
Opinió: Carol Álvarez, Antón Costas, Joan Ollé, Matias Vallès, Albert Branchadell, Josep-Francesc Valls
Política: Rafael Jorba, Joaquim Coll
Economia: Albert Sáez
Cultura: Jordi Puntí, Ricardo Baixeras, Marta Marne, Olga Merino, Jordi Bianciotto, Juan Manuel Freire, Roger Roca, Ignasi Fortuny, Lucía Lijtmaer, Josep Maria Pou
Televisió: Mikel Lejarza
Coneguts i saludats: Josep Cuní

No comments:

Post a Comment