Thursday, November 7, 2019

El Món, dijous 7 de novembre de 2019

3 de 5


Opinió: Àstrid Bierge, Marc Puig i Guàrdia, Anna Simó**
Opinió singular: Gemma Aguilera
Esports: Jordi Finestres

*Articles publicats de les 23 hores del dia 6 a les 23 hores del dia 7.
**Article sense data de publicació indicada.

No comments:

Post a Comment