Tuesday, November 2, 2021

El Periódico, dimarts 2 de novembre de 2021

5 de 14 #El Periodico #35,71% #9homes5dones #encaranoésparitat #laparitatquenoarriba  #5anysOSLD #nocostatant Tema del dia: Jordi Nieva-Fenoll 

La Tribuna: Ana Bernal-Triviño 

Opinió: Ernest Alós, Emma Riverola, Josep Maria Fonalleras, Albert soler, Ernest Folch,  Xavier Arbós, Núria Iceta 

Àgora: Ainhoa Y. Moll 

Cultura: Manuel Pérez Muñoz, Pablo Meléndez-Haddad  

Esports: Sonia Gelmà 

Televisió: Ferran Monegal

No comments:

Post a Comment