Wednesday, March 4, 2020

El nacional, dimarts 3 de març de 2020


1 de 5 #OSLD8M #noanembé #sempreigual
Editorial: José Antich
Opinió: Iu Forn
Opinió: Enric Vila
Opinió: Cristina Sánchez Miret
Diari de la Revolta: Jordi Galves

No comments:

Post a Comment