Tuesday, March 10, 2020

El nacional, dimarts 10 de març de 2020
1 de 8 #OSLD8M #noanembé #moltmalament #marçdesastrós #ni8MniMai #vergonyaEditorial: José Antich
Opinió: Cristina Sánchez Miret
Opinió: Marçal Sintes
Opinió: Iu Forn
Opinió: Enric Vila
Opinió: Xoan-Antón Pérez-Lesma
Anàlis: Jordi Barbeta
Diari de la Revolta: Jordi Galves

No comments:

Post a Comment