Tuesday, March 10, 2020

Catalunya Plural, dilluns 9 de març de 2020


0 de 3



Opinió: Amando Martín Zurro, Andreu Segura, Francesc Mateu.
Recompte realitzat des de les 20:00 del 08/03/2020 a les 19:59 h del 09/03/2020

No comments:

Post a Comment