Thursday, March 7, 2019

El Periódico, dijous 7 de març de 20196 de 15 #ElPeriodico #OSLD8M #40% #Paritat


Tema del dia: Ana Bernal-Triviño
Humor gràfic: Juan Carlos Ortega
Opinió: Luis Mauri, Jenn Díaz, Josep Oliver Alonso, Josep M. Fonalleras, Emma Riverola, Jordi Puntí, Carme Borrell
Internacional: Georgina Higueras
Política: Joan Tapia
Esports: Iosu de la Torre
iCult: Miqui Otero, Ferran Monegal
Al contratac: Milena Busquets

No comments:

Post a Comment