Friday, March 9, 2018

Vilaweb, divendres 9 de març de 2018


2 de 6 #PotserAhirLesDonesdeVilawebVanFerVaga

L'última: Pere Martí
Mail obert: Mercè Ibarz
Opinió contundent: Jordi Domingo
Anàlisi: Jordi Goula, Seda Hakobyan i Alexandre Solano

No comments:

Post a Comment