Friday, November 25, 2016

El Nacional, 25 de novembre de 2016


0 de 7 #És25N #NiTanSolsAixí #LesDonesALaMani
Editorial: José Antich
Opinió: Enric Vila, Iu Forn, Bernat Dedéu
Mercats: J. M. Garayoa
Història: Marc Pons


No comments:

Post a Comment