Friday, November 25, 2016

Comunicat amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

COMUNICAT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES


La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans i un impediment perquè les dones puguem assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat, tal com subratlla la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. El col·lectiu OnSónLesDones (OSLD) ens sumem al manifest unitari elaborat pel moviment feminista de Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

Des del nostre espai d’actuació, OSLD continuem recordant que la invisibilització sistemàtica de les dones dels espais d’opinió dels mitjans escrits i audiovisuals és violència masclista, una violència subtil que es troba a la base de la piràmide i que serveix al patriarcat per continuar excloent les dones de l’esfera pública. Els espais d’opinió ajuden la ciutadania a interpretar la realitat, a generar posicionaments i a posar temes de debat sobre la taula. Quan la veu de les dones no hi és, les nostres experiències i expectatives no estan degudament representades. Quan les dones no hi som presents, es transmet el missatge que aquell espai no ens pertany, i la nostra expertesa es veu menyspreada.

El nostre recompte del mes d’octubre dels espais d’opinió dels mitjans de comunicació catalans segueix reflectint unes dades indignants: 18% de dones, de mitjana, en premsa escrita; 22% en premsa digital; 26% en ràdio; i 34% en televisió. Ja n’hi ha prou! Les dones no som pas una espècie en vies d’extinció. Som més de la meitat de la població. De dones expertes (de tota mena d’àmbits professionals, des de l’activisme o per vivències personals) n’hi ha arreu del país. Mentre que els mitjans de comunicació públics s’apropen o ja arriben a la paritat, els mitjans privats segueixen ignorant el mandat de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Concretament, l’article 25 estableix que els mitjans de comunicació han de “garantir una participació activa de les dones, la presència paritària de dones i homes i una imatge plural de tots dos sexes en tots els àmbits, amb una atenció especial als espais de coneixement i generació d’opinió”.

Volem denunciar també la violència masclista que pateixen les dones a les xarxes, les dones polítiques i totes les dones que denuncien públicament la desigualtat de gènere i fan explícita la seva posició feminista. Escudant-se en la distància i sovint en l’anonimat que proporciona un compte de twitter o de facebook, els agressors ataquen les dones que expressem lliurement la nostra opinió només pel fet de ser dones. En el cas de les nostres representants a les institucions, els insults no es dirigeixen pas a la seva tasca política sinó al seu aspecte físic, el pentinat, la manera de vestir o com parlen. En el cas de les dones feministes actives a les xarxes, els insults i atacs tenen com a única finalitat atemorir-nos i fer-nos callar. Aquesta violència, a través de tuits, notes al mur de facebook o en els espais de comentaris dels articles d’opinió dels diaris o blogs, inclou amenaces, coaccions, ridiculitzacions i insults, sovint amagats sota una aparença d’“humor” que no deixa de ser sexista. Recordem que és tan greu fer la “gràcia” com riure-la i ser-ne còmplice. Els que exerceixen aquesta violència no són simples trolls sinó assetjadors cibernètics que no manifesten una discrepància sinó que pretenen coartar el dret de les dones a expressar-nos lliurement.

OSLD exigim deixar de sentir que no es “troben” dones per anar als espais d’opinió dels mitjans o que hi ha menys dones disposades a acceptar un càrrec polític. Exigim que la participació en aquests espais no ens suposi cap cost extra a les dones. Exigim que els mitjans de comunicació i les xarxes socials siguin espais segurs per a tothom. Una esfera pública sense les dones i sense respecte a les dones no podrà ser mai ni justa ni democràtica.

Si en toquen una, ens toquen a totes!


25 de novembre de 2016

No comments:

Post a Comment