Tuesday, May 9, 2023

Recompte #8M2023 (5/5): TELEVISIÓ

TERTÚLIES TV: LA PÚBLICA CATALANA NO NECESSITA MÀGIA


Un cop més, les tertúlies d’actualitat de la televisió pública catalana donen exemple de representació de la realitat. Aquesta primera quinzena del mes de març, i descomptant el dia 8 per allò de la màgia, les tres que recomptem han estat totes paritàries. Són la d’Els matins (47% d’opinadores), la del Tot es mou (54% d’opinadores) i la del Més 324 (52% d’opinadores).

Amb uns percentatges com aquests, no pot estranyar ningú que el dia 8 tinguéssin ganes de festa: tant Els matins com el Més 324 van convidar només dones a les seves tertúlies d’actualitat. A la del Tot es mou, dues de les tres persones que van fer tertúlia també eren dones.

En el recompte de 2021 aquestes tres tertúlies ja eren paritàries, si bé cap d’elles havia arribat a la paritat absoluta del 50%. La notícia és que en aquesta primera quinzena del 2023 les tertúlies d’actualitat de TV3 se situen, en conjunt, en un 51% d’opinadores. I sense comptar el dia 8! Si el comptem, parlaríem d’un 55%.  

També el debat de BTV, Bàsics, va tenir dues dones a la taula –sense homes– el dia 8 de març. Però fins i tot sense comptar aquest ple, Barcelona Televisió va ser paritària aquesta primera quinzena de març amb un 42% d’opinadores. Paritat tècnica, sí, però uns punts inferior al 45% de l’anterior recompte, de l’últim trimestre del 2021. 

Però ser una televisió pública tampoc és garantia de paritat, malgrat la llei ho reclami. És el cas de la tertúlia d’El cafè de les idees, el magazine matinal de TVE Catalunya, que, malgrat haver convidat només dones el dia 8 de març, durant la resta de la quinzena en va portar només 7 d’un total de 34 participants. És a dir, el seu percentatge real d’opinadores, sense la màgia del Dia de les Dones, va ser d’un vergonyós 21%. TVE Catalunya s’hauria d’espavilar molt per estar a l’alçada de la realitat social. 

També hauria de fer-s’ho mirar l’únic debat de la televisió privada recomptat aquesta primera quinzena de març, el d’El Pentàgon: un lamentable 26% d’opinadores si no comptem les del dia 8 de març. Aquell dia, inspirat per la màgia violeta, El Pentàgon va fer un 75% d’opinadores, argúcia que, vista la pràctica de la resta de dies, no pot enganyar ningú.

 
En conjunt, el percentatge de dones a les tertúlies televisives recomptades ha estat,  entre el dia 1 i el 14 de març de 2023, del 44%, incloent el dia 8 de març, en què la màgia violeta es va esplaiar a fons i el 89% de les persones convidades a opinar van ser dones. Si eliminem aquest dia del recompte, tenim la realitat: sense màgia, el percentatge d’opinadores a les principals tertúlies de televisió catalanes és del 39%.

PERCENTATGE DE DONES A LES TERTÚLIES TELEVISIVESNo comments:

Post a Comment