Thursday, December 9, 2021

El Periódico, dijous 9 de desembre de 20213 de 12 #El Periodico #25% #9homes3dones #Quèésparitat?ParitatnoésElPeriódico #NOParitat #5anysOSLD  


 

Tema del dia: Rafael Topounet 

La Tribuna: Andreu Claret 

Opinió: Joan Cañete Bayle, Ana Bernal-Triviño, Juli Capella, Emma Riverola, Josep Maria Fonalleras, Jorge Fauró, Jordi Mercader, Mónica Vázquez,  

Esports: Rafael Tapounet 

Televisió: Ferran Monegal

No comments:

Post a Comment