Friday, December 31, 2021

Vilaweb, divendres 31 de desembre de 2021

 


1 de 2 #paritat #dunanopassa

 


Mail Obert: Teresa Ibars Chimeno

Opinió contundent: Thomas Harrington

No comments:

Post a Comment