Thursday, October 21, 2021

El nacional, dijous 21 d’octubre de 2021 


0 de 4 #anemfatal #0 #zero #vergonya


Editorial: José Antich

Opinió: Iu Forn

Opinió: Tian Riba

Opinió: Agustí Colomines

No comments:

Post a Comment