Sunday, April 28, 2019

8 de març de 2019 (#OSLD8M) (5/5): TELEVISIÓ

Programes de televisió

 

Els matins, TV3


Període de l’1 al 14 de març (nou dies d’emissió), tret del dia 8: 38%.
Dia 8 (serveis mínims): 2 dones, 0 homes, total 2: 100%.
Total del període, inclòs el dia 8: 42%.


Els primers quinze dies de març de 2019 (exceptuant el dia 8), Els matins, magazín informatiu dels matins a TV3, la televisió pública de Catalunya, va fer un percentatge del 38% d’opinadores a les seves tertúlies, superior en 7 punts al de l’any anterior en les mateixes dates. També el dia 8 de març, amb una tertúlia en què només van intervenir dues dones (100%) va superar la dada del 33% del mateix dia de l’any anterior, en què havien intervingut una dona i dos homes (33%).

Al llarg dels nou programes emesos i recomptats en aquest període d’anàlisi, les tertúlies del programa van tenir tres dies de paritat i sis dies amb més homes que dones. Amb les dades observades, Els matins s’acosta a la paritat tècnica (entre un 40% i un 60% de dones), en la línia ja observada en anteriors recomptes. Tot i l’avenç respecte de l’any passat, per desgràcia Els matins sembla no acabar de fer el pas cap a la paritat real.


Tot es mou, TV3


Període de l’1 al 14 de març (deu dies d’emissió), tret del dia 8: 29%.
Dia 8: 0 dones, 0 homes (adhesió a la vaga).
Total del període, inclòs el dia 8: 29%.


El magazín de les tardes a TV3 va tenir, en els deu dies d’emissió durant la primera quinzena de març, un percentatge del 29% de dones a les tertúlies. Es tracta d’una dada força inferior a la de l’any passat en les mateixes dates, que havia estat del 42%. Ni aquest any ni l’anterior el programa no s’ha emès el 8 de març.

En tot el període analitzat, només un dia la tertúlia del Tot es mou va ser paritària. Passar de la paritat tècnica del recompte de l’any passat a menys d’un terç de dones, un any després, és un retrocés important, que caldria confirmar amb un recompte més extens però que, en qualsevol cas, és preocupant, sobretot perquè es tracta d’un espai de la televisió pública.


Més 324, Canal 324/TV3


Període de l’1 al 14 de març (deu dies d’emissió), tret del dia 8: 43%.
Dia 8: 0 dones, 0 homes (adhesió a la vaga).
Total del període, inclòs el dia 8: 43%.


El Més 324 ha estat, en recomptes anteriors, el programa amb resultats més paritaris de la televisió catalana, pràcticament sempre amb una presència de dones per damunt del 40%. Els resultats d’aquest període de recompte confirmen la tendència: un 43% de tertulianes en la primera meitat del mes de març, resultats un punt més alts que els de l’any passat en el mateix període. El dia 8 de març no es va emetre el programa a causa de la vaga feminista.

Dels deu dies d’emissió del Més 324, en sis hi va haver paritat i en quatre el nombre d’homes va superar el de dones. Tot i aquests resultats lloables, animem el Més 324 a fer el pas definitiu cap a la paritat real, que no hauria de ser tan difícil: el programa ja ha demostrat, al llarg de la seva història, que vol i que pot trobar tertulianes especialistes en qualsevol camp.


L’Illa de Robinson, Punt Avui TV


Període de l’1 al 14 de març (vuit dies d’emissió), tret del dia 8: 31%.
Dia 8: No hi va haver emissió.
Total del període, inclòs el dia 8: 31%.


Els dies d’emissió de L’Illa de Robinson, la tertúlia política del Punt Avui TV, el percentatge de dones ha estat del 31%, dos punts per sota del percentatge de l’any passat en les mateixes dates. El programa ha tingut cinc dies de paritat (1 dona-1 home) i quatre dies amb dos homes i cap dona.

Un altre programa, doncs, aparentment estancat per sota del terç de participació de dones al seu espai de debat, una dada coincident amb els resultats de recomptes anteriors, si bé caldria un recompte més llarg per confirmar-ho.


El Debat de La1, TVE Catalunya


Període de l’1 al 14 de març (dos dies d’emissió): 33%.
Dia 8: No era dia d’emissió.
Total del període, inclòs el dia 8: 33%.


El percentatge de dones opinadores a El Debat de La1, programa que només es va emetre dos dijous en el període recomptat, ha estat del 33%, amb dues dones i quatre homes (2-4) en tots dos programes emesos. L’any passat, en l’única emissió dins el mateix període, el percentatge va ser del 17%. Són massa poques dades per treure’n conclusions, tret del fet que cap dels dos programes emesos no supera el 33%, un percentatge insuficient, sobretot perquè es tracta d’una televisió pública.


No comments:

Post a Comment