Thursday, March 10, 2022

El Periódico, dijous 10 de març de 20224 de 12 #El Periodico #33,33% #8homes4dones #nononono #elmiracle8Mdura24h #OSLD8M22  


 

Tema del dia: Jesús A. Núñez Villaverde 

La Tribuna: Ruth Ferrero-Turrión 

Opinió: Juan Tallón, Emma Riverola, Josep Maria Fonalleras, Mar Calpena, Jorge Fauró, Jordi Serrallonga, Joaquim Coll 

Àgora: Ana García 

Esport: Rafael Tapounet 

Televisió: Ferran Monegal

No comments:

Post a Comment