Thursday, October 24, 2019

El Periódico, dijous 24 d’octubre de 2019


#7de19 #ElPeriódico #ReRecomptem #36%


Tema del dia: Paola LoCascio 
Humor gràfic: Anthony Garner
Opinió: Joan Tapia, Marta Roqueta, Josep M. Fonalleras, Emma Riverola, Albert Branchadell, Ricard Ustrell, Milena Busquets, Juan-José Tamayo
Internacional: Jesús A. Núñez Villaverde
Política: Gemma Ubasart, Enric Marín
Economia: Carmina Crusafón
Esports: Albert Guasch
iCult: Andreu Mayayo, Miqui Otero, Ferran Monegal
Contra: Olga Merino

No comments:

Post a Comment