Thursday, October 17, 2019

El Periódico, dijous 17 d’octubre de 2019


5 de 18 #ElPeriódico #ReRecomptem #38%


Tema del dia: Gemma Robles, Antoni Gutiérrez-Rubí, Toni Aira
Humor gràfic: Anthony Garner
Opinió: Luis Mauri, Josep Oliver Alonso, Josep M. Fonalleras, Emma Riverola, Pere Vilanova, Mar Calpena, Milena Busquets, Javier Pacheco, Carles Sans
Esports: Iosu de la Torre
iCult: Miqui Otero, Ramón de España, Ferran Monegal
Contra: Olga Merino

No comments:

Post a Comment