Wednesday, October 9, 2019

El nacional, dimarts 8 d'octubre de 20191 de 7 #anemfatal #sempreelsmateixos #onsónlesdones #ReRecomptem
Editorial: José Antich
Opinió: Enric Vila
Opinió: Antoni Strubell i Trueta
Opinió: Cristina Sánchez Miret
Opinió: Iu Forn
Opinió: Marçal Sintes
República Belga: Jordi Galves

No comments:

Post a Comment