Tuesday, October 16, 2018

Mundial de futbol masculí (#Mundial18) (1/5): PRESENTACIÓ

On són les dones al #Mundial18?

 

Informe sobre l’estat de l’opinió de les dones en l’esport als mitjans de comunicació

 

Presentació


#OnSónLesDones presentem l’últim informe amb motiu del recent Mundial de futbol masculí de 2018. L’objectiu dels recomptes d’OSLD és documentar amb dades objectives la infrarepresentació de l’opinió de les dones als mitjans de comunicació. Al blog d’#OnSónLesDones publiquem diàriament els resultats dels càlculs que fem a cada campanya de recomptes, seguint els criteris que es poden consultar en aquest enllaç. Els resultats els difonem a les xarxes socials i són la base dels informes d’#OnSónLesDones, publicats al blog i enviats als mitjans de comunicació i a les persones i entitats adherides al Manifest de juliol de 2016.

Arran del Mundial de futbol masculí de 2018, a #OnSónLesDones ens hem proposat d’esbrinar quantes dones podem trobar als espais d’opinió d’esports. Vam considerar les dates del Mundial, des del 14 de juny al 15 de juliol de 2018, vam analitzar metòdicament diversos mitjans de comunicació i vam comptar quantes dones hi opinen. Els resultats, que presentem en aquest informe, són aclaparadors pel que fa a l’absència de l’opinió femenina en els esports.

Vam analitzar uns quants dels mitjans que #OnSónLesDones ja segueix habitualment (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Ara, en paper; El Nacional, El Món, digitals; El matí de Catalunya Ràdio, El món a RAC1, ràdio) i vam afegir a l’anàlisi mitjans nous especialitzats d’esports, atesa l’especificitat d’aquest recompte i per ampliar la mostra (Mundo Deportivo, L’Esportiu i Sport, en paper; Fosbury, digital; Tot costa, de Catalunya Ràdio, i Tu diràs, de RAC1, ràdio, i El Club de la Mitjanit, d’Esport3 i Catalunya Ràdio, programa compartit a ràdio i TV).

A l’hora de llegir els resultats d’aquest informe cal tenir en compte la diferència entre els conceptes de paritat real (50% d’opinions de dones i 50% d’opinions d’homes) i paritat tècnica (cap dels dos sexes no està representat ni per sota del 40% ni per sobre del 60%). Les lleis d’igualtat d’àmbit català i d’àmbit estatal consideren que un mitjà és paritari quan compleix la paritat tècnica, i des d’#OnSónLesDones seguim aquest criteri. (Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015)

 

Valoracions generals

 

Menys d’una opinió de cada deu opinions d’esports és representada per una dona


En primer lloc, si l’opinió de les dones està habitualment infrarepresentada als mitjans, en el camp dels esports els resultats són encara pitjors. Recordem que els resultats dels informes d’#OnSónLesDones sobre l’estat de l’opinió de les dones als mitjans de comunicació de Catalunya són molt negatius, no s’assoleix la paritat tècnica. Tenim una dona opinant de cada cinc espais d’opinió. En el cas de l’opinió sobre esports, no arribem ni a una opinió de cada deu.

En segon lloc, als informes de 2017 l’opinió de dones representada a cada mitjà de comunicació canviava segons si analitzàvem diaris de paper, mitjans digitals, ràdio o televisió. Amb un 18% d’opinions de dones en diaris de paper, un 21% en diaris digitals, un 25% de dones a la ràdio privada, un 37% a la ràdio pública, un 40% a la TV pública i un 23% a la TV privada, constatàvem diferències evidents entre els tipus de mitjans i també entre mitjans públics o privats. També vèiem que hi havia determinats mitjans compromesos a voler assolir la paritat tècnica, a diferència d’altres mitjans, que no consideren les dones com a possibles opinadores. En aquest nou informe sobre l’opinió de les dones en el camp dels esports, en canvi, no hi ha gaires diferències entre els mitjans. Els resultats s’acosten al 10%, menys en el cas de la ràdio, en què pràcticament no s’arriba ni al 7%. Cal destacar el cas desequilibrat dels mitjans digitals recomptats, en què la presència és del 0% en dos dels tres mitjans analitzats; així, el 33% de Fosbury fa que la mitjana dels digitals arribi al 12%.

En tercer lloc, volem visibilitzar que el 9% de la representació final de l’informe sol correspondre a tenir o bé cap dona o només una única dona col·laboradora en tot el mitjà. Ens neguem a pensar que no hi ha prou dones periodistes i expertes en esports que puguin i vulguin opinar als mitjans, i demanem que se cedeixin més espais a les dones per enriquir i diversificar les opinions d’esports.


No comments:

Post a Comment