Thursday, December 1, 2016

El Nacional, dijous 1 de desembre de 2016


0 de 8 #DramaNacional #DijousNegre #AixòPassaDeTacaDoli

Editorial: José Antich
Videoblog: Tian Riba
Opinió: Iu Forn, Enric Vila, Joan J. Queralt, Xavier Antich
Mercats: J. M. Garayoa
Història: Marc Pons


No comments:

Post a Comment