Tuesday, October 1, 2019

El nacional, dimarts 1 d'octubre de 2019


1 de 6 #Noanembé #malinicidetardor


Editorial: José Antich
Opinió: Iu Forn
Opinió: Cristina Sánchez Miret
Opinió: Enric Vila
Opinió: Gonzalo Boye
República Belga: Jordi Galves

No comments:

Post a Comment